Umre ve Hac Vizesi için Gerekli Evraklar

Umre Vizesi için Gerekli Evraklar

HERKESTEN İSTENİLEN BELGELER

 • 2 Adet biyografik fotoğraf
 • Seyahat tarihinden itibaren en az 7 ay geçerliği olan pasaport
 • Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Telefon ve adres bilgileri

EŞİYLE GİDECEK 45 YAŞ ALTI BAYANLAR İÇİN

HERKESTEN İSTENİLEN BELGELERE EK OLARAK :

 • Evli olduklarını belgeleyen Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı

MAHREMİ İLE GİDECEK EVLİ 45 YAŞ ALTI BAYANLAR İÇİN

HERKESTEN İSTENİLEN BELGELERE EK OLARAK :

 • Mahremi ile akrabalık bağını gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • Kocası tarafından noter tasdikli muaffakiyetnamesi’nin aslı
 • Götürecek kişinin noter tasdikli taahütnamesi’nin aslı

MAHREMİ İLE GİDECEK BEKAR 45 YAŞ ALTI BAYANLAR İÇİN

HERKESTEN İSTENİLEN BELGELERE EK OLARAK :

 • Mahremi ile akrabalık bağını gösteren tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • Babası tarafından noter tasdikli muaffakiyetnamesi’nin aslı
 • Götürecek kişinin noter tasdikli taahütnamesi’nin aslı

18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ERKEKLER İÇİN

 • 18 yaşını bitirmemiş olan erkeler için birinci derece akrabalığı beyan eden tam vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı
 • Babası tarafından noter tasdikli muaffakiyetnamesi’nin aslı
 • Götürecek kişinin noter tasdikli taahütnamesi’nin aslı

NOT : AİLECEK GİDEN KİŞİLERDEN HERKESTEN İSTENİLEN BELGELERE EK OLARAK SADECE VUKUATLI NUFÜS KAYIT ÖRNEĞİNİN ASLI İSTENİR.

 

MAHREM: Bayanlar için ; Erkek olması ve dinen nikah düşmeyen kişilerden olması gerekmektedir.

18  Yaşını Doldurmamış erkekler için; Birinci derecede akraba olmnaları gerekmektedir. Örnek Amca, dayı, büyükbaba, dede vs

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ; Noterden ; Eşim, Kızım, kız kardeşim …………..babası, öz dayısı, öz amcası ………………… ile birlikte Umre ’ye gitmesine muvafakat ederim.

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ; Noterden ; Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam ……………Umre ‘ye götürüp getireceğimi taahhüt ederim.

HAC VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Hac vizesi için gerekli evraklar yazısı buraya gelecek.